De echtscheiding en relatieproblematiek van samenwonenden.


Een beëindiging van een relatie is steeds een moeilijke psychologische aangelegenheid.  Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van het bekende – ook al wil het niet meer goed lukken – en de stap in het onbekende te zetten.

Jan Peeraer begeleidt u hierbij op een zo persoonlijk mogelijke manier.  Niet alleen de juridische kant van de zaak wordt aangepakt, ook de menselijke kant krijgt hier veel aandacht.

U kan uiteraard ook bij hem terecht om in alle vriendschap uit elkaar te gaan, hij begeleidt jullie graag bij dit proces.

Door zijn jarenlange ervaring kan hij bijvoorbeeld akkoorden afsluiten die de tand des tijds doorstaan, hij weet immers waarop hij allemaal dient te letten, zowel als dit een echtscheiding betreft dan wanneer u als samenwonend koppel uit elkaar wil gaan.

De wetgeving omtrent de echtscheiding is sterk gewijzigd en maakt de procedure sneller, doeltreffender en minder conflictueus.  Er bestaan tegenwoordig twee manieren om tot een echtscheiding te komen :

Deze procedure is gericht op mensen die beiden akkoord gaan met een echtscheiding en die het over alles eens kunnen worden.

De taak van de advocaat hier is alles op een sluitende manier op papier te zetten, om ook in de toekomst discussies te vermijden.  Nadien legt hij de nodige documenten neer op de Rechtbank en dient een verzoekschrift tot echtscheiding in.

Als je wenst te scheiden met onderlinge toestemming, zijn er twee mogelijkheden : u komt òf alleen, òf samen om u te laten bijstaan.

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is een procedure die bestaat om mensen de mogelijkheid te geven te scheiden zonder dat de andere partij akkoord gaat.

U komt dan alleen en u wordt persoonlijk bijgestaan door Jan Peeraer, die u de weg wijst naar een zo menselijk mogelijke scheiding.

Meer informatie nodig ?  Bel : 0495.23.33.26 voor een eerste informatieve afspraak.