Werkwijze

De werkwijze van Jan Peeraer is toegespitst op het zo snel en zo goed mogelijk mee een oplossing vinden voor uw probleem.  Daartoe gebruikt hij volgende technieken :

  • Adviseren

  • Bemiddelen

  • Onderhandelen

  • Coachen

  • Verdedigen – Pleiten

Hij geeft duidelijk aan welke verschillende juridische mogelijkheden er zijn om uw probleem aan te pakken.

Bemiddeling tussen partijen is dikwijls een snellere en goedkopere manier om tot een oplossing te komen waar alle partijen kunnen achter staan.
Jan is een ervaren en federaal erkend familiaal bemiddelaar. Meer informatie over Jan als erkend familiaal bemiddelaar vind je op de website: scheiden-via-bemiddeling

Door zijn jarenlange ervaring heeft Jan Peeraer een efficiënte onderhandelingsstrategie ontwikkeld die tot bevredigende resultaten leidt.  Hij bewaart de rust en sereniteit tijdens een onderhandeling, waardoor een oplossing binnen handbereik komt waarin beide partijen zich kunnen vinden. 

Hij heeft een groot inlevingsvermogen en door de empathie die hij ook t.o.v. de tegenpartij kan opbrengen, slaagt hij erin win-win situaties te creëren, uiteraard steeds met uw belangen voor ogen.

Coaching is dé manier om u te begeleiden om uw probleem zelf in handen te nemen en het zelf op te lossen.  Hij bespreekt met u de te volgen strategie en staat u vervolgens hierin bij – langs de zijlijn – als een coach die richtlijnen geeft.

Pas als geen van bovenstaande manieren naar een oplossing heeft kunnen leiden, is het nodig om naar de Rechtbank te stappen en een procedure te beginnen. 

Ook op het moment dat u zelf gedagvaard wordt, is de Rechtbank onvermijdelijk. 

In dit geval neemt Jan Peeraer jouw verdediging voor de Rechtbank in handen en stelt – samen met u – de te volgen strategie op.